11 elegi nechita stanescu online dating watch ala mar al zaman online dating

Rated 4.87/5 based on 561 customer reviews

Mă amestec cu obiectele până la sânge, ca să le opresc din pornire, dar ele izbesc pervazurile şi curg mai departe spre o altă orânduire. Nici nu mai pot sta drept, ci doborât, peste pietre fluorescente, mă ţin cu braţele de stâlpul unui pod arcuit peste ape inexistente.O, scurtă tristeţe, rămâne de jur împrejur o sferă de vid! Îşi scutură păsările în spinarea mea şi ele mi se înfig în umeri, în şiră, ocupă totul şi nu mai au unde sta. Fluviu de păsări înfipte cu pliscurile una-ntr-alta se agită, din spinare mi se revarsă spre o mare-ngheţată neînnegrită.

El este înlăuntrul desăvârşit, interiorul punctului, mai înghesuit în sine decât însuşi punctul. Dar nu i se opune, şi cu atât mai puţin îl neagă: Spune Nu doar acela care-l ştie pe Da. Elegia a doua, getica În fiecare scorbură era aşezat un zeu.Încins în afară, Evul Mediu s-a retras în mine şi propriul meu trup nu mă mai înţelege şi propriul meu trup mă urăşte, ca să poată exista mai departe mă urăşte.Astfel, el se grăbeşte să se prăbuşească în somn, seară de seară; şi iarna din ce în ce mai puternic se înconjoară cu straturi de gheaţă, cutremurându-se şi izbindu-mă şi scufundându-mă adânc în el însuşi, voind să mă ucidă ca să poată fi liber şi neucigându-mă ca să poată fi, totuşi, trăit de cineva.La fel şi globul de peste umeri şi celelalte-nfăţişări la fel.Astfel mă încordam să-mi aduc aminte lumea pe care-am înţeles-o fulgerător, şi care m-a pedepsit zvărlindu-mă-n trupul acesta, lent vorbitor. Doar atât – că am atins pe Altceva, pe Altcineva, pe Altunde, care, ştiindu-mă, m-au respins.

Leave a Reply